Yapının her balkonu için ayrı yağmur suyu kolonu ve yer süzgeci yapılmalıdır. Balkon boruları, çatı sularını toplayan düşey borularla ortak olabilir. Balkon yağmur suyu borularına eviye, lavabo, tuvalet gibi cihazların pis su boruları bağlanmayacaktır.

Zemin üzerine serbest olarak akıtılacak yağmur borularının altlarına dirsek konulmalıdır. Yağmur suları zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır. Yağmur suları zemin üzerine akıtılabileceği gibi her borunun altına bir yağmur rögarı yapılarak yağmur kanalizasyonuna bağlanabilir. Yağmur suyu rögarı pis su şebekesine S sifonu ile bağlanmalıdır. Yağmur suyu rögarı projede YR1, YR2, YR3,.... ya da Y1,Y2, Y3,...olarak gösterilir.

Şartlar elverişli ise yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılmak üzere bir depoda biriktirilmesi su tasarrufu açısından oldukça önemlidir.