Su ile temas ettiğinde hasar görecek veya patama riski olabilecek mahallerde gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılır. Kullanım alanları genellikle; Kimya endüstrisi, elektrik panoları, sistem odaları ve mutfak davlumbazlarıdır. Genellikle kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

Co2 Gazlı Söndürme Sistemi: Atmosferik basınçta kokusuz, renksiz ve yalıtkan bir gaz olan Co2 , korunan alana hızlı bir şekilde yayılır. Yoğunluğu havadan ağır olup, yüksek basınçlı silindirlerde veya düşük basınçlı tanklarda depolanır. Söndürme işlemini oksijen seviyesini yanma sınırlarının altına çekerek ve soğutma yaparak gerçekleştirir.

FM200 Söndürme Sistemi: Yaygın biçimde kabul edilen «Clean Agent» sistemlerden biridir. Çevreye karşı duyarlı yangın söndürme sistemidir. Söndürme işlemini ısıyı absorbe ederek, fiziksel söndürme yapar. Bilgi işlem odaları, Ups odaları, Elektik dağıtım merkezleri, Arşivler, Müzeler  ve Yanıcı ve parlayıcı malzeme depolarında kullanılır.

Kuru Kimyevi Toz Sistemi: Sistem olarak Co2 söndürme sistemi gibidir. Fakat silikon kristal yapısından dolayı yangın sırasında sıcak yüzeye yapıştığından temizlemesi zordur.